Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Hans Gahrmann
Secretaris: Annelies de Graaf
Penningmeester: Anton Meeder
Algemeen bestuurslid: Marja Nagel
Algemeen bestuurslid: Johanneke Kars-Krabbendam

Koorbegeleiding

Dirigent: Rhodé de Wolf
Pianist: Hans ter Haar
Gitarist: Ben Riksen

Commissies

Repertoire commissie Mirjam (sopraan), Dikky (alt), Piet (bas), Wim (tenor)
Kleding commissie: Mariëtte en Marja
PR-archief en bladmuziek: Trudi
Website: Wim
Emailadres: info@mixedvoices-vianen.nl
Facebook: facebook.com/mixedvoicesvianen
Contributie 42 euro per kwartaal.
Kamer van Koophandel nummer: 30167329