Organisatie

Dirigent: Rhodé Heddes

Pianist: Hans ter Haar

Gitarist: Ben Riksen

Voorzitter: Marga Klarenberg-Tool

Penningmeester: Anton Meeder

Secretaris: Annelies de Graaf

Algemeen bestuurslid:  Marja Nagel

PR-archief: Trudi Bestebreurtje

Repertoire commissie

Mirjam (sopraan), Tineke (alt), Hans (bas), Wim (tenor)

Kleding commissie

Mariëtte, Marja en Roel

Website: Wim

Contributie 13 euro per maand, bij vooruitbetaling te voldoen per 3 maanden.
Bankrekening “NL37 RABO 0154 1934 02” t.n.v. Mixed Voices Vianen.
KvK nummer: 30167329