VAN 1992 TOT HEDEN

Voor Mixed Voices belangrijke data vanaf de oprichting in 1992:

1992: 5 februari: eerste barbershop bij Ed Melker
1992: 15 december: eerste algemene ledenvergadering waarbij de naam “Mixed Voices” aan het koor gegeven wordt.
1993: aanvulling van het barbershop repertoire met andere Nederlands- en Engelstalige evergreens.
1994: maart: van de huiskamer naar de Stadshof voor de wekelijkse repetities op dinsdagavond.
1997: 4 februari: viering eerste lustrum in de Vrijstad in Vianen
1997: 3 juni: goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement.
1997: 24 augustus: eerste openbare optreden tijdens kunstmanifestatie Kunstkoorts-Vijfheerenkunst.
1998: 4 april: medewerking aan optreden van de Pletters, een band van verstandelijk gehandicapten in Nieuwegein.
1998: 4 april: cursus stemvorming door een docente van de muziekschool.
1999: 26 februari: medewerking aan de jaarlijkse uitvoering van het arbeiderskoor ‘Nieuw Leven’ in Lexmond en na de zomer aan Waterpalet.
2000: 1 april: medewerking aan het Lenteconcert van het Leerdamse koor ‘Stem des Volks’.
2001: defilé Koninginnedag, optreden voor bewoners Batenstein en bij Waterpalet.
2002: 7 april: tweede lustrum, gevierd met een concert in de Hoeksteen.
2004: 18 juli domeinnaam mixedvoices-vianen.nl geregistreerd en nieuwe website geopend.
2004: 14 augustus: deelname aan vrijwilligersmarkt in Vianen.
2004: 28 oktober: optreden in de Donjon met in ieder geval één nieuw lid als gevolg.
2005: 6 januari: benefiet concert in “De Stadshof” voor de slachtoffers van de tsunamie in Azië.
2006: 9 september: medewerking aan twintig jarige bestaan van Vereniging Beeldende Kunstenaars Vianen in de Grote Kerk.
2006: 28 oktober: concert samen met UDI uit Kedichem en een mannenkoor uit Leerdam.
2007: 3 november: jubileum concert in ‘de Hoeksteen’ in Vianen samen met zangver. UDI, Uitspanning door Inspanning uit Kedichem en het dameskoor Dazz´ling Divas uit Bussum.
2008:13 december: kerstoptredens bij kaarsjesmarkt in Vreeswijk, bij de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, te Utrecht en in Batenstein.
2009: 8 december: kerstconcert voor de bewoners van Batenstein, generale repetitie voor het concert van 13 december.
2009: 13 december: kerstconcert met het Viaansch Mannenkoor en diverse solisten in de Grote Kerk aan de Voorstraat in Vianen.
2010: 2 oktober: medewerking aan Korendag ter gelegenheid van de viering van 750 jaar Vianen.
2010: 23 november: open avond om nieuwe leden te werven, dat nog lukt ook.
2011: 8 maart: deelname door 10 vrouwen van ons koor aan een concert ter gelegenheid van “Vrouwendag” in het Oosterlichtcollege Vianen.
2011: 22 oktober: optreden in Arkel bij de Lingezangers.
2011: 5 november: optreden bij het 25 jarig bestaan van het Viaansch Mannenkoor in de Stadshof.
2012: 21 april: jubileumconcert tgv het 4e lustrum van Mixed Voices in het Oosterlicht College Vianen.
2012: 21 april: optreden bij 4e lustrum mmv het Utrechtse close harmony koor “Close Focus” en de Viaanse kleinkunstzangeres Sjoukje Böing 
2013: 24 februari: concert in Breukelen in de Johannes de Doperkerk.
2013: 15 december: kerstconcert met het Viaansch Mannenkoor in de Hoeksteen in Vianen.
2014: 11 januari: optreden bij open dag in de Stadshof die helaas geen geen nieuwe leden opleverde.
2014: 13 december: kerstconcert bij de Oogvereniging in Utrecht.
2015: 12 september: afscheid van dirigent Tonny Wolvetang.
2015: 21 september: open repetitieavond. Hierop kwamen diverse mensen kijken. Dit resulteerde in 10 nieuwe leden.
2015: 12 december: optreden op de Kerstmarkt Monnikenhof.
2016: 1 februari: vanaf nu worden de repetitie avonden gehouden in de school OBS De Wiekslag aan het Slijk in Vianen. (Nu heet deze locatie “Kindcentrum Werelds”)
2016: 9 april: optreden bij de openluchtvoorstelling “Vrouwen van Brederode” in Amaliastein.
2016: 16 december: medewerking aan het afstudeeroptreden van dirigente Susanne in de zaal in het Conservatorium HKU.
2017: 18 februari: zangworkshop onder leiding van Harjo Pasveer.
2017: 8 april: Jubileumconcert in de Grote kerk in Vianen tgv 25 jarig bestaan.
2017: 20 mei: deelname Fulcos Vocaal Festival. Korendag in IJsselstein.
2017: 13 december: kerstconcert Stichting Welzijn Ouderen in zorgcentrum Batenstein.
2017: 22 december: optreden in de RK kerk in Vianen bij “kerst in de binnenstad”.
2018: 1 maart: aanstelling nieuwe dirigent Rhodé Heddes
2018: 21 maart: een deel van ons koor mocht meedoen met de toneeluitvoering van “Hendrik Groen” in theater de Kom als bewoners van het verzorgingshuis.
2018: 21 maart: in de toneeluitvoering van “Hendrik Groen” werden door ons oud Hollandse liedjes gezongen.
2018: 30 juni: winkelcentrum City Plaza Nieuwegein. Optreden bij zangspektakel “City zingt” met meerdere koren.
2018: 12 december: kerstconcert Stichting Welzijn ouderen in zorgcentrum Batenstein.
2018: 21 december: optreden in de RK kerk in Vianen bij “kerst in de binnenstad”.
2019: 3 maart: matinee concert Hof van Batenstein, Zorgspectrum,
2019: 25 mei: deelname Fulcos Vocaal Festival. Korendag in IJsselstein.
2019: 11 december: kerstconcert Stichting Welzijn Ouderen in zorgcentrum Batenstein.
2019: 15 december: optreden in de RK kerk in Vianen bij “kerst in de binnenstad”.
2019: 17 december: kerstoptreden Antonius ziekenhuis Nieuwegein in de centrale gang,
2020: 10 maart: de laatste repetitie live met elkaar zingen. Wegens Covid 19 gaat op zondag  15 maart het sociale leven, waaronder de koren vallen, “op slot”.
2020: maart 2020 t/m juli 2021: onze dirigente Rhodé is digitaal heel kundig en ondernemend en realiseert met ruim 20 koorleden in deze periode een virtueel. koor.
2020: maart: 2020 t/m juli 2021: Rhodé monteerde de opnames die iedereen zelf thuis had gezongen. Het werd een topconcert.
2021: 31 augustus: we komen weer live samen, algemene ledenvergadering en gezellig bijpraten.
2021: 7 september: we gaan weer zingen op 1,5 meter!
2021: 14 september: Mindel Smid neemt tijdelijk het dirigenten-stokje over.
2022: 1 februari: na 2 coronajaren konden we weer fysiek kooravonden houden.
2022: 10 september: optreden tijdens open monumentendag in de Grote Kerk Vianen.
2022: 12 december: kerstoptreden op uitnodiging van Katholiek Vrouwen Gilde in Houten.
2022: 19 december: kerstoptreden op uitnodiging van Katholiek Vrouwen Gilde uit Vianen in Huis het Bosch te Lexmond
2023: 1 maart: onze dirigente Rhodé 5 jaar verbonden aan ons koor
2023: 14 maart: banner tbv onze optredens onthuld (ontwerp van koorlid Rob van der Spek) 
2023: 18 april: jubileumconcert Mixed Voices Vianen in ‘Huis het Bosch’ te Lexmond
2023: 13 mei: tweemaal een optreden tijdens het Fulco’s Vocaal Festival te IJsselstein
2023: 1 juni: Matthijs Wijgers neemt het dirigeerstokje over van Rhodé de Wolf