1992-heden

5 februari 1992: Eerste huiskamer barbershop gezang bij Ed Melkert.

15 december 1992: Eerste algemene ledenvergadering waarbij de naam “Mixed Voices” aan het koor gegeven wordt.

1993: Aanvulling van het barbershop repertoire met andere Nederlands- en Engelstalige evergreens.

maart 1994: Van de huiskamer naar de Stadshof voor de wekelijkse repetities op dinsdagavond.

4 februari 1997: Viering eerste lustrum in de Vrijstad in Vianen

3 juni 1997: Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement.

24 augustus 1997: Eerste openbare optreden tijdens kunstmanifestatie Kunstkoorts-Vijfheerenkunst.

4 april 1998: medewerking aan optreden van de Pletters, een band van verstandelijk gehandicapten in Nieuwegein. Cursus stemvorming door een docente van de muziekschool.

26 februari 1999: medewerking aan de jaarlijkse uitvoering van het arbeiderskoor ‘Nieuw Leven’ in Lexmond en na de zomer aan Waterpalet.

1 april 2000: medewerking aan het Lenteconcert van het Leerdamse koor ‘Stem des Volks’.

2001: Defilé Koninginnedag, optreden voor bewoners Batenstein en bij Waterpalet.

7 april 2002: Tweede lustrum, gevierd met een concert in de Hoeksteen.

18 juli 2004: Domeinnaam mixedvoices-vianen.nl geregistreerd en nieuwe website geopend.

14 augustus 2004: Deelname aan vrijwilligersmarkt in Vianen.

28 oktober 2004: Optreden in de Donjon met in ieder geval één nieuw lid als gevolg.

6 januari 2005: Benefiet Concert in “De Stadshof” voor de slachtoffers van de tsunamie in Azië.

9 september 2006: Medewerking aan twintig jarige bestaan van Vereniging Beeldende Kunstenaars Vianen in de Grote Kerk.

28 oktober 2006: Concert samen met UDI uit Kedichem en een mannenkoor uit Leerdam.

3 november 2007: Jubileum concert samen met zangvereniging UDI, Uitspanning door Inspanning, uit Kedichem en het dameskoor Dazz´ling Divas uit Bussum.

13 december 2008: Kerstoptredens bij Kaarsjesmarkt in Vreeswijk, bij de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, te Utrecht en in Batenstein.

8 december 2009: Kerstconcert voor de bewoners van Batenstein, generale repetitie voor het concert van 13 december.

13 december 2009: Kerstconcert met het Viaansch Mannenkoor en diverse solisten in de Grote Kerk aan de Voorstraat in Vianen.

2 oktober 2010: Medewerking aan Korendag ter gelegenheid van de viering van 750 jaar Vianen.

23 november 2010: Open avond om nieuwe leden te werven, dat nog lukt ook.

8 maart 2011: Deelname door 10 vrouwen van ons koor aan een concert ter gelegenheid van “Vrouwendag” in het Oosterlichtcollege Vianen.

22 oktober 2011: Optreden in Arkel bij de Lingezangers.

5 november 2011: Optreden bij het 25 jarig bestaan van het Viaansch Mannenkoor in de Stadshof.

21 april 2012: Jubileumconcert met medewerking van Utrechtse close harmony koor “Close Focus” en de Viaanse kleinkunstzangeres Sjoukje Böing bij het 4de lustrum in het Oosterlichtcollege Vianen.

24 februari 2013: Concert in Breukelen in de Johannes de Doperkerk.

15 december 2013: Kerstconcert met het Viaansch Mannenkoor in de Hoeksteen in Vianen.

11 januari 2014: Optreden bij open dag in de Stadshof die helaas geen geen nieuwe leden opleverde.

13 december 2014: Kerstconcert bij de Oogvereniging in Utrecht.

12 september 2015: Afscheid van dirigent Tonny Wolvetang.

21 september 2015: Open repetitieavond. Hierop kwamen diverse mensen kijken. Dit resulteerde in 10 nieuwe leden.

12 december 2015: Optreden op de Kerstmarkt Monnikenhof.

1 februari 2016: Vanaf nu worden de repetitie avonden gehouden in de school OBS De Wiekslag aan het Slijk in Vianen. Nu heet deze locatie “Kindcentrum Werelds”.

9 april 2016: Optreden bij de openluchtvoorstelling “Vrouwen van Brederode” in Amaliastein.

16 december 2016: Medewerking aan het afstudeeroptreden van dirigente Susanne in de zaal in het Conservatorium HKU.

18 februari 2017: Zangworkshop onder leiding van Harjo Pasveer.

8 april 2017: Jubileumconcert in de Grote kerk in Vianen tgv 25 jarig bestaan.

20 mei 2017: Deelname Fulcos Vocaal Festival. Korendag in IJsselstein.

13 december 2017: Kerstconcert Stichting Welzijn Ouderen in zorgcentrum Batenstein.

22 december 2017: Optreden in de RK kerk in Vianen bij “kerst in de binnenstad”.

1 maart 2018: aanstelling nieuwe dirigent Rhodé Heddes

21 maart 2018: Een deel van ons koor mocht meedoen met de toneeluitvoering van “Hendrik Groen” in theater de Kom als bewoners van het verzorgingshuis. Daarin werden door ons oud Hollandse liedjes gezongen.

30 juni 2018: Winkelcentrum City Plaza Nieuwegein. Optreden bij zangspektakel “City zingt” met meerdere koren.

12 december 2018: Kerstconcert Stichting Welzijn ouderen in zorgcentrum Batenstein.

21 december 2018: Optreden in de RK kerk in Vianen bij “kerst in de binnenstad”.

3 maart 2019: Matinee concert Hof van Batenstein, Zorgspectrum,

25 mei 2019: Deelname Fulcos Vocaal Festival. Korendag in Ijsselstein.

11 december 2019: Kerstconcert Stichting Welzijn Ouderen in zorgcentrum Batenstein.

15 december 2019: Optreden in de RK kerk in Vianen bij “kerst in de binnenstad”.

17 december 2019: Kerstoptreden Antonius ziekenhuis Nieuwegein in de centrale gang,

10 maart 2020: De laatste repetitie live met elkaar zingen. Wegens Covid 19 gaat op zondag  15 maart het sociale leven, waaronder de koren vallen, “op slot”.

Maart 2020 t/m juli 2021: Onze dirigente Rhodé is digitaal heel kundig en ondernemend en weet met ruim 20 koorleden in deze periode een virtueel koor te realiseren. Allen zongen thuis, Rhodé monteerde de opnames en het werd een topconcert.

31 augustus 2021: We komen weer live samen, algemene ledenvergadering en gezellig bijpraten.

7 september 2021: We gaan weer zingen op 1,5 meter!

14 september 2021: Mindel Smid neemt tijdelijk het dirigenten-stokje over.