1992-2017

5 februari 1992: Eerste huiskamer barbershop gezang bij Ed Melkert.

15 december 1992: Eerste algemene ledenvergadering waarbij de naam “Mixed Voices” aan het koor gegeven wordt.

1993: Aanvulling van het barbershop repertoire met andere Nederlands- en Engelstalige evergreens.

maart 1994: Van de huiskamer naar de Stadshof voor de wekelijkse repetities op dinsdagavond.

4 februari 1997: Viering eerste lustrum in de Vrijstad in Vianen

3 juni 1997: Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement.

24 augustus 1997: Eerste openbare optreden tijdens kunstmanifestatie Kunstkoorts-Vijfheerenkunst.

4 april 1998: medewerking aan optreden van de Pletters, een band van verstandelijk gehandicapten in Nieuwegein. Cursus stemvorming door een docente van de muziekschool.

26 februari 1999: medewerking aan de jaarlijkse uitvoering van het arbeiderskoor ‘Nieuw Leven’ in Lexmond en na de zomer aan Waterpalet.

1 april 2000: medewerking aan het Lenteconcert van het Leerdamse koor ‘Stem des Volks’.

2001: Defilé Koninginnedag, optreden voor bewoners Batenstein en bij Waterpalet.

7 april 2002: Tweede lustrum, gevierd met een concert in de Hoeksteen.

18 juli 2004: Domeinnaam mixedvoices-vianen.nl geregistreerd en nieuwe website geopend.

14 augustus 2004: Deelname aan vrijwilligersmarkt in Vianen.

28 oktober 2004: Optreden in de Donjon met in ieder geval één nieuw lid als gevolg.

6 januari 2005: Benefiet Concert in “De Stadshof” voor de slachtoffers van de tsunamie in Azië.

9 september 2006: Medewerking aan twintig jarige bestaan van Vereniging Beeldende Kunstenaars Vianen in de Grote Kerk.

28 oktober 2006: Concert samen met UDI uit Kedichem en een mannenkoor uit Leerdam.

3 november 2007: Jubileum concert samen met zangvereniging UDI, Uitspanning door Inspanning, uit Kedichem en het dameskoor Dazz´ling Divas uit Bussum.

13 december 2008: Kerstoptredens bij Kaarsjesmarkt in Vreeswijk, bij de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, te Utrecht en in Batenstein.

8 december 2009: Kerstconcert voor de bewoners van Batenstein, generale repetitie voor het concert van 13 december.

13 december 2009: Kerstconcert met het Viaansch Mannenkoor en diverse solisten in de Grote Kerk aan de Voorstraat in Vianen.

2 oktober 2010: Medewerking aan Korendag ter gelegenheid van de viering van 750 jaar Vianen.

23 november 2010: Open avond om nieuwe leden te werven, dat nog lukt ook.

8 maart 2011: Deelname door 10 vrouwen van ons koor aan een concert ter gelegenheid van “Vrouwendag” in het Oosterlichtcollege Vianen.

22 oktober 2011: Optreden in Arkel bij de Lingezangers.

5 november 2011: Optreden bij het 25 jarig bestaan van het Viaansch Mannenkoor in de Stadshof.

21 april 2012: Jubileumconcert met medewerking van Utrechtse close harmony koor “Close Focus” en de Viaanse kleinkunstzangeres Sjoukje Böing bij het 4de lustrum in het Oosterlichtcollege Vianen.

24 februari 2013: Concert in Breukelen in de Johannes de Doperkerk.

15 december 2013: Kerstconcert met het Viaansch Mannenkoor in de Hoeksteen in Vianen.

11 januari 2014: Optreden bij open dag in de Stadshof die helaas geen geen nieuwe leden opleverde.

13 december 2014: Kerstconcert bij de Oogvereniging in Utrecht.

12 september 2015: Afscheid van dirigent Tonny Wolvetang.

21 september 2015: Open repetitieavond. Hierop kwamen diverse mensen kijken. Dit resulteerde in 10 nieuwe leden.

12 december 2015: Optreden op de Kerstmarkt Monnikenhof.

9 april 2016: Optreden bij de openluchtvoorstelling “Vrouwen van Brederode” in Amaliastein.